Hemostaza

DEFINICJA

Zespół mechanizmów, które zapewniają płynność krwi krążącej oraz hamowanie krwawienia po przerwaniu ciągłości ściany naczynia krwionośnego. Do głównych składników hemostazy należą ściany naczyń krwionośnych, płytki krwi, układ krzepnięcia, układ fibrynolizy, makrofagi.