Eozynofil

DEFINICJA

(Granulocyt kwasochłonny) – krwinka biała zawierająca ziarnistości barwiące się na czerwono barwnikiem o nazwie eozyna. Eozynofile zazwyczaj stanowią 1 – 3% wszystkich krwinek białych i uważa się, że mają swój udział w reakcjach alergicznych oraz wytwarzaniu odporności na niektóre zakażenia.