Endogenny

DEFINICJA

Wytwarzany w narządzie, tkance lub komórkach organizmu. Określenie to stosuje się dla rozróżnienia pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym źródłem pochodzenia danej substancji, takiej jak insulina lub testosteron.