Ekspresja genu

DEFINICJA

Ujawnienie się fenotypowe informacji genetycznej czyli powstanie określonych białek, np. strukturalnych bądź funkcjonalnych (enzymy, hormony, barwniki), które warunkuje ujawnienie się w organizmie odpowiednich cech fenotypowych, np. barwa oczu, grupa krwi, określony wzrost. Niektóre cechy są uwarunkowane wyłącznie genotypowo (ekspresja całkowita), inne mogą być modyfikowane czynnikami środowiska, np. na wzrost ma oprócz genów wpływ także odpowiednie odżywianie, tryb życia, itp.