Czas półzaniku

DEFINICJA

Czas niezbędny do dezaktywacji lub metabolizmu 50% ilości danej substancji, drugi czas półzaniku to zmniejszenie pozostałej ilości o kolejną połowę, itd.