Cytoplazma

DEFINICJA

Część składowa komórki, z wyłączeniem jądra komórkowego; jest to półpłynna substancja składająca się z białek, tłuszczy i innych cząsteczek.