Aspiracja

DEFINICJA

1. Wdychanie, najczęściej szkodliwych substancji obcych dla ustroju.
2. Zastosowanie zasysania w celu usunięcia płynów lub gazów z jam ciała, a także materiału biologicznego, jak w przypadku biopsji aspiracyjnej.