Androstenedion

DEFINICJA

Steryd odpowiedzialny za męskie cechy płciowe, wytwarzany w jądrach, korze nadnerczy i jajnikach.