Według doniesień Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) biotyna może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych

14.3.2018
Image Source: CDC, Debora Cartagena

Coraz więcej pacjentów przyjmuje biotynę, znaną również jako witamina B7, w celu poprawy kondycji włosów, paznokci i skóry. Zalecana dzienna dawka dla osób dorosłych wynosi 30 mikrogramów (µg), lecz wiele preparatów zawierających biotynę, reklamowanych jako środki poprawiające urodę, zawiera znacznie wyższe dawki tej substancji – od 5000 µg do 10,000 µg. Według niektórych badań wysokie dawki biotyny (100 000 µg do 300 000 µg) można stosować w leczeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane.

Jednak biotyna może być przyczyną interferencji w badaniach laboratoryjnych, powodując uzyskiwanie fałszywie wysokich lub fałszywie niskich wyników oznaczeń. Niemiarodajne wyniki testów mogą prowadzić do błędnego rozpoznania choroby i, co za tym idzie, nieprawidłowego sposobu jej leczenia.  

Problem ten jest znany diagnostom laboratoryjnym. W listopadzie 2017r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała wskazówki bezpieczeństwa mające na celu uświadomienie opinii publicznej oraz pracownikom ochrony zdrowia, że biotyna może „w istotny sposób interferować w niektórych badaniach laboratoryjnych i powodować uzyskiwane błędnych wyników…”. FDA donosi, że odnotowano:

„wzrost liczby zgłaszanych zdarzeń niepożądanych [ujemnych skutków zdrowotnych związanych z opieką nad pacjentem], w tym jeden zgon, wynikających z interferencji biotyny w badaniach laboratoryjnych.”

Zgon był wynikiem uzyskania fałszywie niskich wyników oznaczenia troponiny u pacjenta przyjmującego biotynę, z zastosowaniem testu, w którym interferuje biotyna.  Troponina jest biomarkerem wykorzystywanym w rozpoznaniu ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca).

Nadmierne stężenie biotyny w próbce krwi może powodować interferencję w testach immunoenzymatycznych, ponieważ w wielu z nich biotyna jest składnikiem odczynników stosowanych w metodzie oznaczeń. W niektórych testach immunoenzymatycznych wykorzystuje się ją w celu związania różnych substancji obecnych we krwi, co pozwala na ich oznaczenie. Podwyższone stężenie biotyny we krwi w wyniku przyjmowania suplementów diety, może blokować wiązanie innych substancji, przez co pomiar nie będzie dokładny.

Większość opublikowanych badań dotyczących interferencji biotyny dotyczy oznaczeń hormonów, takich jak parathohormon (PTH), tyreotropina (TSH), fT4 i fT3 oraz oznaczeń troponiny. Jednak z uwagi na fakt, że biotyna jest składnikiem  odczynników stosowanych w wielu testach immunoenzymatycznych, naukowcy podejrzewają, że może być przyczyną interferencji nie tylko w tych wymienionych powyżej.

W opublikowanej notatce bezpieczeństwa FDA zaleca pracownikom ochrony zdrowia, aby pytali pacjentów, czy przyjmują suplementy diety zawierające biotynę i informowali laboratorium wykonujące badania o możliwości wystąpienia interferencji. Należy również brać pod uwagę fakt, że interferencje powodowane przez obecność biotyny mogą być przyczyną uzyskiwania wyników oznaczeń, które nie są spójne z objawami występującymi u pacjenta lub z podejrzewanym schorzeniem.

Według FDA pacjenci mogą sami zapobiegać interferencji biotyny w badaniach laboratoryjnych, jeżeli dokładnie poznają skład przyjmowanych suplementów diety. Obecność biotyny w takich suplementach nie zawsze jest oczywista. Na przykład zawartość biotyny w suplementach mających poprawić stan włosów, paznokci i skóry często podawana jest drobnym drukiem na tylnej etykiecie.

FDA informuje, że biotyna wchodzi w skład wielu suplementów diety dostępnych bez recepty, w stężeniach mogących powodować interferencję w badaniach laboratoryjnych, na przykład:

  • Witamina B-kompleks
  • Koenzym R
  • Suplementy diety poprawiające kondycje włosów, skóry lub paznokci
  • Preparaty multiwitaminowe
  • Preparaty witaminowe dla kobiet ciężarnych
  • Suplementy witaminy B7
  • Witamina H

Jeżeli pacjent planuje przyjmować lub przyjmuje biotynę albo preparaty zawierające biotynę i uważa, że może to tłumaczyć zaskakujące wyniki uzyskanych badań laboratoryjnych, powinien poinformować o tym lekarza. W takim przypadku lekarz może zalecić, aby pacjent przestał przyjmować biotynę na kilka dni przed wykonaniem planowanych badań laboratoryjnych.

FDA nieprzerwanie monitoruje zgłoszenia dotyczące zdarzeń niepożądanych związanych z interferencją biotyny w badaniach immunoenzymatycznych i będzie podawać aktualizacje do wiadomości publicznej.

MATERIAŁY POWIĄZANE

Linki do stron obcojęzycznych:
Biotin Affects Some Blood Test Results
MedlinePlus: Biotin