Diagnostyka iVD w terapii celowanej

21.5.2014

W dobie silnego spowolnienia gospodarczego, połączonego ze starzejącym się społeczeństwem oraz wzrostem częstości chorób współistniejących (jednocześnie istniejące schorzenia), kraje europejskie muszą znaleźć sposób na zwiększenie efektywności i skuteczności swoich systemów ochrony zdrowia. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu niewątpliwie jest medycyna personalizowana, która daje zupełnie nowe spojrzenie na opiekę medyczną.
Oznacza odejście od szablonowych rozwiązań, jednakowych dla wszystkich pacjentów oraz koncentrację na budowaniu ochrony zdrowia „szytej na miarę” indywidualnych potrzeb pacjentów.
Medycyna personalizowana stanowi spójną koncepcję kierowania zdrowiem pacjenta, ale jako nauka odkrywa tajniki chorób oraz ich prawdziwą naturę. Potwierdza, że pacjenci z tym samym schorzeniem mogą różnie reagować na leczenie. Dlatego też terapia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta.


Wykorzystanie biomarkerów

Niestety nie ma jeszcze możliwości, aby każdemu pacjentowi zagwarantować unikalną terapię, dostosowaną tylko do jego potrzeb. Można jednak podzielić pacjentów na kilka kategorii, w zależności od ich cech biologicznych i genetycznych. Przypisanie pacjenta do określonej grupy wymaga zastosowania badań IVD, przeznaczonych do wykrywania specyficznych wskaźników znanych jako biomarkery. Dzięki nim można zidentyfikować wiele czynników pomocnych w dalszych decyzjach terapeutycznych, np. za pomocą testu IVD można ustalić czy badany posiada odpowiednie markery za pomocą, których następnie można stwierdzić jak guz reaguje na zastosowane leczenie, czy jest złośliwy, jakie jest ryzyko wznowy. Połączenie tych wszystkich informacji z wiedzą, jak określony lek wchodzi w interakcję z organizmem, daje możliwość optymalizacji leczenia, a tym samym zwiększenia jego skuteczności. Dobrze znane są już biomarkery raka piersi, jelita grubego i niektórych nowotworów płuc.


Wartość biomarkerów

Biomarkery zmieniły oczekiwania świadczeniodawców w zakresie leczenia i interwencji medycznych. Umożliwiają lekarzom pełniejsze rozpoznanie czynników ryzyka wielu chorób i dolegliwości, a następnie wybór odpowiednich leków, co przekłada się również na efektywność wydatków w ochronie zdrowia.
Medycyna personalizowana dostarcza informacje niezbędne do podejmowania właściwych decyzji medycznych, gwarantując podwójną korzyść: ekonomiczną oraz zmniejszenie ryzyka narażania pacjentów na nieskuteczne leczenie.


Przyszłość medycyny personalizowanej

Medycyna personalizowana nadal jest na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Jednak badania, zapewniające lepsze rozpoznanie reakcji pacjentów na daną terapię będą coraz bardziej powszechne. Dzięki stałemu postępowi diagnostyki laboratoryjnej
i medycyny personalizowanej terapie ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów staną się rzeczywistością.

Diagnostyka w terapii celowanej_Potencjał medycyny personalizowanej