CDC wydaje ostrzeżenie dla podróżnych, a w szczególności dla kobiet ciężarnych, dotyczące wirusa Zika

10.7.2017

Amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) wydało ostrzeżenie dla osób podróżujących do ponad 20 krajów, przede wszystkim w Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Karaibach, związane z epidemią infekcji wywołanych przez wirusZika, przenoszony przez komary.

Sytuacja zmienia się dynamicznie wraz ze wzrostem liczby odnotowanych przypadków. CDC monitoruje zakażenia wirusem Zika na całym świecie i w miarę potrzeb aktualizuje listę krajów podanych w ostrzeżeniu. Przed wyjazdem podróżni mogą sprawdzić aktualne informacje dotyczące obszarów zagrożonych wirusem Zika. Jest to szczególnie istotne dla kobiet ciężarnych lub planujących ciążę.

W około 80% przypadków zakażenie wirusem Zika przebiega bezobjawowo. U pozostałych chorych przebieg choroby jest łagodny z objawami utrzymującymi się od kilku dni do tygodnia. Najczęściej zakażenie objawia się gorączką, wysypką, bólem stawów i zapaleniem spojówek.

Odnotowano jednak, że w ubiegłym roku ponad 3000 kobiet w Brazylii urodziło dzieci z małogłowiem (wada rozwojowa charakteryzująca się nienaturalnie małym obwodem głowy) i obecnością wirusa Zika. Liczba przypadków wzrosła ponad dwudziestokrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. Prowadzone badania mają na celu wyjaśnienie zależności pomiędzy zakażeniem wirusem Zika podczas ciąży, a urodzeniem dziecka z małogłowiem.

U mieszkańców kilku stanów w USA odnotowano potwierdzone przypadki zakażenia wirusem, lecz każdy z chorych odbył wcześniej podróż do krajów, w których stwierdzono obecność wirusa Zika. Dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażenia, do których doszłoby na terytorium USA.

CDC zaleca, aby kobiety ciężarne zrezygnowały z podróży do krajów objętych ostrzeżeniem. Kobiety planujące ciążę powinny omówić kwestię wyjazdu ze swoim lekarzem prowadzącym.

CDC zaleca również, aby personel opiekujący się kobietami ciężarnymi pytał o ostatnio odbyte podróże. W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem Zika u ciężarnej, która przebywała w kraju objętym epidemią, kobietę należy poddać badaniom. Rozpoznanie jest możliwe już podczas pierwszego tygodnia po zakażeniu, wystarczy zbadać próbkę krwi na obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa. Można również wykonać oznaczenie przeciwciał przeciwko wirusowi we krwi. Warunki do wykonania testów posiada CDC i kilka instytutów zdrowia publicznego, a wyniki dostępne są w ciągu 4 dni – 2 tygodni.

Obecnie nie istnieje szczepienie ani lek przeciwko wirusowi Zika, dlatego CDC zaleca ochronę przed ukąszeniem komarów. Dotyczy to szczególnie kobiet ciężarnych, podróżujących w zagrożone obszary. Wirusa Zika przenoszą komary tygrysie, które zazwyczaj atakują w ciągu dnia, jednak przez cały czas należy stosować następujące środki ostrożności:

  • Nosić odzież okrywającą kończyny,
  • Stosować zatwierdzone przez EPA środki odstraszające owady, zawierające DEET, ikarydynę, olejek eukaliptusowy (OLE) lub IR3535m. Przestrzegać prawidłowego sposobu użytkowania, szczególnie u dzieci i kobiet ciężarnych,
  • Spryskiwać buty, skarpetki, spodnie i namioty permetryną (środkiem odstraszającym owady)
  • Spać w pokojach chronionych siatkami przeciwkomarowymi lub wyposażonych w klimatyzację.

 

Strony powiązane

Na stronie

Testy: Arbovirus Testing

Linki do stron obcojęzycznych

CDC: Zika Virus

 

Materiały źródłowe

UWAGA: Artykuł powstał w oparciu o badania wykorzystujące zacytowane źródła oraz wspólne doświadczenia członków Komitetu Konsultacyjnego Lab Tests Online. Artykuł podlega okresowej ocenie Komitetu Konsultacyjnego oraz aktualizacjom. Materiały źródłowe dodane w zaktualizowanych wersjach zostaną odpowiednio oznaczone. Aby zapoznać się z nimi należy skopiować podany link i wkleić go do przeglądarki internetowej. 

Centres for Disease Control and Prevention. Press release: CDC Issues Interim Travel Guidance Related to Zika Virus for 14 Countries and Territories in Central and South America and the Caribbean. January 15, 2016. Artykuł dostępny online na stronie http://www.cdc.gov/media/releases/2016/s0315-zika-virus-travel.html Dostęp 21 stycznia 2016.

Centers for Disease Control and Prevention. Facts About Microcephaly. Artykuł dostępny online na stronie http://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/microcephaly.html  Accessed January 21, 2016.

Centers for Disease Control and Prevention. Zika Virus. Artykuł dostępny online na stronie http://www.cdc.gov/zika/ Accessed January 21, 2016.

Centers for Disease Control and Prevention. Diagnostic Testing. Artykuł dostępny online na stronie http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/diagnostic.html. Accessed January 21, 2016.

Sun, Lena H. CDC: 'Dozen or so' cases of Zika virus among U.S. residents. The Washington Post. January 20, 2016. Available online at https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/01/20/cdc-dozen-or-so-cases-of-zika-virus-among-u-s-residents/ . Dostęp 21 stycznia 2016.

(January 22, 2016) CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 65(2);30–33. Artykuł dostępny online na stronie http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6502e1.htm . Dostęp 25 stycznia 2016.