Aktualny skład osobowy Krajowego Komitetu Konsultacyjnego

 

Prof. dr hab. n. med Grażyna Odrowąż-Sypniewska

e-mail: odes@cm.umk.pl

Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum,
Uniwersytet M.Kopernika
ul. Sklodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

dr hab. n. med. Bogdan Solnica

e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl

Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii Klinicznej,
Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 15a
31-501 Kraków

dr n. farm. Joanna Urbaniak

e-mail: joanna.urbaniak@umed.wroc.pl

Zakład Chemii Klinicznej, Katedra Analityki Medycznej
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław

dr med. Marta Faryna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

dr n. med., lekarz Lena Nowak-Łoś

e-mail: l.nowak-los@cm.umk.pl

1) Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Collegium Medicum w Bydgoszcz, UMK w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

2) Szpital MSWiA
ul. Markwarta 4
85-015 Bydgoszcz

dr n. med. Joanna Kwiecińska-Piróg

e-mail: j.kwiecinska@cm.umk.pl

Katedra i Zakład Mikrobiologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej – Curie 9
85-094 Bydgoszcz

dr n. med. Małgorzata Prażyńska

e-mail: malgorzata_szablewska@wp.pl

Katedra i Zakład Mikrobiologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej – Curie 9
85-094 Bydgoszcz

 

 

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 23.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.