CDC aktualizuje zalecenia dla osób udających się w podróż zagraniczną

4.12.2019
Image credit: Dreamstime

Amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) zaktualizowało swój kompleksowy przewodnik dla podróżnych CDC Health Information for International Travel 2020 (tzw. Żółta Książka). Poprawiony przewodnik zawiera różne porady dla osób wybierających się w podróż zagraniczną, począwszy od tego jak unikać zachorowań poprzez ostrzeżenia dotyczące popularnych kierunków podróży destynacji, aż po informacje na temat tego, w jakich przypadkach zgłosić się na kontrolę lub szukać pomocy medycznej po powrocie do kraju.

Opublikowana po raz pierwszy w 1967 roku Żółta Książka przez ponad 50 lat stanowi cenne źródło informacji i stopniowo obejmuje coraz więcej zagadnień. Składa się z 11 rozdziałów, znajdują się w niej również mapy, tabele i odnośniki do innych źródeł. Przed wyjazdem, podczas podróży i po powrocie czytelnicy mają dostęp do szerokiego zakresu informacji, między innymi:  

  • Konsultacje przed podróżą
  • Szczepienia
  • Środki ostrożności dotyczące produktów spożywczych i wody
  • Biegunka podróżnych
  • Środowiskowe czynniki ryzyka
  • Opieka zdrowotna za granicą
  • Nowe zagadnienia ujęte w zaktualizowanej wersji to między innymi:
  • Telemedycyna – ten rozdział zawiera zalecenia dla lekarzy w zakresie zdalnych konsultacji medycznych dla pacjentów
  • Najnowocześniejsze szybkie testy w kierunku chorób zakaźnych – podróżnego można zbadać bezpośrednio w miejscu udzielania pomocy medycznej na obecność chorób takich jak malaria, denga, chikungunya i wirus Zika
  • Antybiotykooporność—osoby podróżujące za granicę mogą być bardziej narażone na zakażenia spowodowane przez drobnoustroje oporne na standardowe sposoby leczenia. W tym rozdziale zawarto rekomendacje w zakresie leczenia takich zakażeń, z uwagi na wzrost antybiotykooporności na całym świecie.

Żółta Książka zawiera informacje dla wszystkich podróżnych, w tym rodzin, żołnierzy, pracowników ochrony zdrowia oraz pomocy humanitarnej, ale czas wydania aktualizacji może być szczególnie przydatny dla rosnącej liczby studentów z USA, którzy o tej porze roku wyjeżdżają na studia zagraniczne. Według badania opublikowanego w Journal of Travel Medicine, w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba młodych Amerykanów studiujących z granicą potroiła się. Programy studiów międzynarodowych rozwijają się i obejmują coraz więcej destynacji, a studenci coraz częściej podróżują do krajów rozwijających się, w których są bardziej narażeni na choroby podróżnych, w tym na infekcje nieznane w ich kraju ojczystym.

Badaniem objęto ponad 400 studentów w wieku 17 – 24 lata (ponad połowę z nich stanowiły kobiety), którzy rozchorowali się po podróży zagranicznej w latach 2007 – 2017 i zgłosili się po pomoc medyczną do jednej z placówek wspieranych przez CDC i International Society of Travel Medicine. Mediana długości pobytu za granicą stanowiła 40 dni (od jednego dnia do ponad roku). Regionem, w którym studenci chorowali najczęściej były kraje Afryki subsaharyjskiej, a kraje, w których studenci doświadczyli największej liczby chorób to Indie, Ekwador, Ghana, Chiny i Peru. Zgłaszane dolegliwości dotyczyły przede wszystkim objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak ostra biegunka. Inne to na przykład problemy skórne (ugryzienia insektów, wysypki), choroby z gorączką (np. infekcje wirusowe, malaria) oraz infekcje układu oddechowego.  

Oprócz konsultacji z lekarzem, studenci i inne osoby podróżujące za granicę mogą rozważyć skorzystanie z Żółtej Książki, jako źródła wiedzy o krajach, do których jadą  i o sposobach unikania czynników ryzyka dla zdrowia, które są związane z podróżą. Treść Żółtej Książki jest dostępna na stronie internetowej CDC. Można ją również zamówić w formie e-booka lub wersji papierowej.

W artykule Lab Tests Online dotyczącym chorób podróżnych znajduje się krótki opis niektórych objawów, badań laboratoryjnych, profilaktyki i leczenia.

MATERIAŁY POWIĄZANE
Choroby: Choroby podróżnych

Linki do stron obcojęzycznych:

Testy:  
Dengue Fever Testing
Zika Virus Testing
Stool Culture
IGRA TB Test
Measles and Mumps Tests
Food and Waterborne Illness

CDC: Travelers' Health