Oporność na antybiotyk

DEFINICJA

Zdolność drobnoustrojów do wzrostu w obecności antybiotyku.