Zapalenie wsierdzia

DEFINICJA

Proces zapalny błony wyściełającej jamy i zastawki serca.