Wynik fałszywie ujemny

DEFINICJA

Wynik oznaczenia błędnie wskazujący wartość ujemną lub nieprawidłową, podczas gdy stan chorobowy faktycznie występuje.