Wskaźnik masy ciała (BMI)

DEFINICJA

Wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI), także wskaźnik Queteleta II – wartość ilustrująca czy masa ciała jest prawidłowa dla danego wzrostu.


Współczynnik otrzymamy przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych.
Rekomendowany poziom BMI zależy od wieku i wynosi:

  • 19 – 24 lata: 19 – 24
  • 25 – 34 lata: 20 – 25
  • 35 – 44 lata: 21 – 26
  • 45 – 54 lata: 22 – 27
  • 55 – 64 lata: 23 – 28
  • ponad 64 lata: 24 – 29