Wrodzony

DEFINICJA

Cecha stwierdzana w momencie urodzenia.