Wirylizacja

DEFINICJA

Rozwój męskich cech fizycznych u kobiety.