USPSTF

DEFINICJA

Amerykańska organizacja zajmująca się promocją działań prewencyjnych w ochronie zdrowia (ang. U.S. Preventive Services Task Force).