Ultrawirowanie

DEFINICJA

Wirowanie przy wysokiej liczbie obrotów (ok.10 tys.), zautomatyzowany proces rozdzielania lżejszych i cięższych składników roztworu, mieszaniny lub zawiesiny przy użyciu siły odśrodkowej.