Transferyna

DEFINICJA

Białko przenoszące żelazo we krwi.