Tętniak

DEFINICJA

Osłabiony fragment ściany naczynia krwionośnego, który rozszerza się lub wybrzusza. W przypadku pęknięcia tętniaka może dojść do silnego krwotoku, a nawet do śmierci pacjenta.