Szczepionka

DEFINICJA

Preparat przeznaczony do wywołania odporności na określoną chorobę.