Szczep

DEFINICJA

Populacja drobnoustrojów w obrębie jednego gatunku.