Swoistość – w laboratorium klinicznym

DEFINICJA

1. Zdolność testu do prawidłowego wykluczenia osób bez danego zaburzenia.

2. Zdolność testu do prawidłowego wykrycia żądanej substancji i wykluczenia innych.