Stany krytyczne

DEFINICJA

Stany zagrażające życiu.