Sarkoidoza

DEFINICJA

Przewlekła choroba układowa wywołująca zmiany w postaci nacieków dotycząca węzłów chłonnych, płuc, ślinianek, śledziony, wątroby, rzadziej skóry, mięśni, kości i nerek.