Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

DEFINICJA

Zapalenie jelita cienkiego lub grubego, z charakterystycznymi szarożółtymi błonami rzekomymi na powierzchni błony śluzowej jelit.