Rezonans magnetyczny (MRI)

DEFINICJA

Rodzaj badania obrazowego stosowanego do oceny struktury narządów wewnętrznych; polega na ocenie promieniowania elektromagnetycznego przez strukturę pozostającą w polu magnetycznym poddaną działaniu tego promieniowania.