Przerost nadnerczy

DEFINICJA

Stan uogólnionego powiększenia nadnerczy.