Próbka pobrana w fazie rekonwalescencji

DEFINICJA

Próbka pobrana w laboratorium klinicznym, próbka pobrana w czasie, kiedy pacjent jest w okresie rekonwalescencji.