Próbka pobrana w fazie ostrej

DEFINICJA

Próbka pobrana w laboratorium klinicznym, próbka pobrana w czasie, kiedy u pacjenta pojawiają się objawy choroby.