Preparat bezpośredni

DEFINICJA

Preparat mikroskopowy wykonany bezpośrednio z materiału pobranego od pacjenta.