Postać latentna

DEFINICJA

Stan, w którym drobnoustrój znajduje się w organizmie, ale nie wywołuje objawów choroby i/lub nie namnaża się. Postać utajona choroby może przejść w formę aktywną w momencie spadku odporności organizmu gospodarza.