Polimer

DEFINICJA

Wiele jednakowych lub podobnych związków chemicznych powiązanych ze sobą i tworzących trójwymiarową strukturę o unikalnych charakterystycznych cechach fizycznych.