Płyn owodniowy

DEFINICJA

Płyn otaczający płód i stanowiący naturalne środowisko dla jego rozwoju.