Patogen

DEFINICJA

Drobnoustrój zdolny do wywołania choroby; drobnoustrój chorobotwórczy.