Pandemia

DEFINICJA

Epidemia, która dotyczy dużych obszarów na całej kuli ziemskiej (pokonuje barierę kontynentu).