Oznaczana substancja

DEFINICJA

Substancja obecna w materiale biologicznym (płyny i tkanki ustroju), której zawartość jest oznaczana metodami laboratoryjnymi.