Ozdrowieniec

DEFINICJA

Potoczne określenie osób, które przebyły chorobę zakaźną i powracają do stanu zdrowia.