Ocena miarowości rytmu serca

DEFINICJA

Ocena miarowości rytu serca polega na sprawdzeniu czy mięsień sercowy pracuje w prawidłowym rytmie.

Rytm prawidłowy – miarowy, ma miejsce wtedy, gdy odstępy między kolejnymi uderzeniami serca są równe, z odpowiednią częstością – zazwyczaj w spoczynku od 60-90/minutę.
Można to zobrazować następująco:

|….|….|….|….| , gdzie "I" oznacza uderzenie serca, a "...." przerwę.

O nieprawidłowym rytmie serca mówimy, kiedy bije ono:

- za szybko, czyli powyżej 100/minutę w spoczynku u osoby dorosłej - mówimy wtedy o tzw. tachykardii (z wyjątkiem dzieci - serce pracuje szybciej nawet do 160 uderzeń na minutę u noworodka),

- za wolno, czyli wtedy kiedy w minucie jest mniej niż 60 uderzeń serca, a także wtedy, kiedy nie udaje się wyznaczyć mu jednego rytmu ( u osób wysportowanych częstość pracy serca może być niższa i wynosić nawet do 40/minutę).

Rytm serca można oceniać na wiele sposobów :

- badając tętno na przykład na tętnicy promieniowej, czyli układając 2palce (2-gi i 3-ci) dłoni lewej na nadgarstku, tuż poniżej kłębu kciuka dłoni prawej

- osłuchując pracę serca przy użyciu stetoskopu

- na podstawie zapisu EKG

- Holter rytmu serca.