Nienamacalny

DEFINICJA

Niemożliwy do określenia za pomocą dotyku.