Natywny

DEFINICJA

Natywny (intact) - nienaruszona cała cząsteczka danej substancji.