Moczówka prosta

DEFINICJA

(diabetes insipidus) – choroba, która ma dwa wspólne objawy z cukrzycą (diabetes mellitus): wzmożone pragnienie i zwiększone wytwarzanie moczu. Choroby różnią się jednak przyczyną, częstością występowania, sposobem leczenia oraz powikłaniami; moczówka prosta jest wynikiem braku wytwarzania przez przysadkę wazopresyny argininowej (zwanej również hormonem antydiuretycznym lub ADH) lub brakiem odpowiedzi nerek na ADH, co powoduje niezdolność nerek do zatrzymywania wody w organizmie. Niewłaściwe leczenie może prowadzić do znacznego odwodnienia i wysokiego stężenia sodu w surowicy. Moczówka prosta występuje znacznie rzadziej niż cukrzyca.