Młodzieńcze zapalenie stawów o nieznanej etiologii (MIZS)

DEFINICJA

Zespół sześciu jednostek chorobowych zapalenia stawów występujących przed 16-tym rokiem życia.