Metabolit

DEFINICJA

Produkt chemicznych lub biologicznych procesów zachodzących w organizmie.