Medycyna prewencyjna

DEFINICJA

Gałąź medycyny zajmująca się głównie zapobieganiem chorobom. Zajmuje się szczepieniami, eliminowaniem nośników chorób (np. komarów roznoszących malarię), programami badań przesiewowych oraz innymi czynnikami mającymi wpływ na zdrowie.