Maskulinizacja

DEFINICJA

Występowanie cech płciowych męskich u osobników żeńskich jako wynik zaburzeń hormonalnych.