Leukopenia

DEFINICJA

Obniżona liczba leukocytów (krwinek białych) w krwi obwodowej.